55 Results

KOMATSU

2011

Germany

105.000 €

KOMATSU

2011

Germany

79.000 €

CATERPILLAR

2011

Germany

159.000 €

KOMATSU

2011

Germany

116.000 €

ATLAS

2011

United Arab Emirates

4.150 €

HITACHI

1996

United Kingdom

7.000 €

JCB

2010

Latvia

700 €

HITACHI

2007

Poland

97.000 €

KOMATSU

2009

United Kingdom

20.500 €

Fiatallis

2005

Brazil

44 €

CASE

2002

United Arab Emirates

--

CATERPILLAR

2002

Netherlands

--

CATERPILLAR

1989

Netherlands

--

HITACHI

2002

Netherlands

--

CATERPILLAR

2001

Netherlands

--

CATERPILLAR

2004

Netherlands

--

CASE

1980

United Kingdom

2.701 €

CATERPILLAR

2007

Netherlands

--

CATERPILLAR

2007

Netherlands

--